Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Model architecture

Posted on August 18 2014 in model

รับทำ โมเดลบ้าน โมเดลบ้านชั้นเดียว model คุณภาพสูง

เพื่อพิสูจน์จุดของฉันต่อไปผมจำได้สร้างเครื่องบินกระดาษที่ดูเหมือนจะไปที่ไหนเลยเมื่อฉันพยายามที่จะโยนมัน ดัง นั้นผมจึงตัดสินใจที่จะแนบคลิปหนีบกระดาษเครื่องบินก่อนที่ผมจะตัดสินใจที่ จะโยนมันในครั้งต่อไปที่จะทดสอบแนวความคิดของฉันที่โดยการเพิ่มน้ำหนักมาก ขึ้นไปยังเครื่องบินที่จะบินดีขึ้นและสำหรับระยะทางอีกต่อไป เครื่อง บินกระดาษให้ผมทำแบบจำลองการตัดสินใจการออกแบบของฉันผ่านการใช้ในการสร้าง สิ่งประดิษฐ์ในการที่ฉันสร้างเครื่องบินกระดาษที่ได้รับการแบกน้ำหนักที่ เพิ่มขึ้นผ่านการรวมกลุ่มของคลิปหนีบกระดาษในการออกแบบ

นอก จากนี้ผมจำได้ใช้ Legos ที่จะสร้างทุกประเภทของความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้กลาย เป็นสิ่งประดิษฐ์ของจินตนาการของฉัน ขณะที่ผมไปและต่อเลโก้กำหนดสร้างสรรค์ของฉันผ่านกระบวนการของการเล่นผมก็สามารถที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อนของจินตนาการของฉัน สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นตัวแทนของการตัดสินใจการออกแบบฉันได้ทำในวิวัฒนาการของการสร้างของฉันผ่านลูกของฉันเช่นขั้นตอนการออกแบบ

ใน รูปแบบบางส่วนหรือแฟชั่นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมสร้างขึ้นเป็นเด็กที่มีความคล้าย คลึงกับสิ่งประดิษฐ์ที่ผมสร้างเมื่อฉันแบบซอฟแวร์เป็นแนวคิดสถาปัตยกรรมหรือ การออกแบบซอฟแวร์ในการที่กระบวนการของการตัดสินใจจะแปลโดยตรงในรูปแบบที่จับ ต้องได้ในรูปแบบ ของรูปแบบสถาปัตยกรรม

Comment on this post